برای اینکه  با خدای خود در تمام روز ارتباط داشته باشیم باید اذکاری را تکرار کنیم تا توجه قلبی حاصل گردد

به نظر بنده حقیر یا باید با هر ذکری که آرامش می گیریم بیشتر بگوئیم

یا اینکه دنبال ثمره اذکار باشیم تا هدفمند ذکر بگوئیم

البته انس با حضرت باری تعالی حرف اول را می زند

1-    بسم الله الرحمن الرحیم- 786- (برای جلب خیر و نیکی و محبت و افزایش حافظه و تقویت هوش).
2-     نصر من الله وفتح قریب -1023- ( برای غلبه بر مشکلات و دشمنان و استجابت دعا توسط خداوند سبحان).
3-     أومن کان میتاً فأحییناه -784 -  (برای تقویت اراده و سرزندگی و نشاط و انرژی مضاعف در زندگی).
4-    وینصرک الله نصرا عزیزا -778 – ( برای غلبه بر دشمنان و پیروزی و موفقیت در کارهای مهم).
5-    وقال ربکم أدعونی أستجب- 1006 –  (برای مستجاب شدن دعا از جانب خداوند سبحان).
6-    فإن حزب الله هم الغالبون -1379 -  (برای غلبه و نصرت بر دشمنان و موفقیت در کارهای مهم).
7-    إیاک نعبد وإیاک نستعین- 836 – (برای خلاص شدن از زندان و آزادی زندانی و رهایی از گرفتاریهای سخت).
8-    لا یحزنهم الفزع الأکبر- 593 – (از بین بردن و دفع هر گونه هم و غم و ناخوشی لدفع الهم ورفع الغم).
9-    إن الله هو العلی الکبیر- 532-   (برای عزت و دولت و جاه و مقام و بلندی مرتبه).
10-    یستبشرون بنعمة من الله - 1746 – (برای جلب خیر و برکت از جنبه های مختلف).            

 

تمامی این اذکاررا که درجلوی ان عددهایشان راهم اوردم بایدبه تعدادعدد خوانده شود